هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

بلاک آس 4نفره

بلا ک آس یک بازی صفحه ای استراتژیک است که می توان آن را به صورت 1 تا 4 نفره بازی کرد. هدف بازیکنان در این بازی جا گذاری تمامی قطعاتشان در صفحه بازی و یا جا گذاری بیش ترین تعداد قطعه نسبت به رقبای خود است.

جدید

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

455,000 ریال