هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

بازی راهرو

در ابتدای بازی بازیکنان آدمک خود را در خانه وسط ردیف اول سمت خود قرار می دهند. هدف هر بازیکن رساندن مهره خود به ردیف آخر است. هر بازیکن می تواند در نوبت خود می تواند دو انتخاب را انجام دهد یا مهره خود را در جهت افقی و عمودی حرکت دهد و یا یک مانع را بر سر راه طرف مقابل قرار دهد. بازیکن نمی تواند مسیر حریفش را کامل مسدود کند. اگر دو بازیکن رودرروی هم قرار بگیرند مهره می تواند از روی مهره دیگر بپرد.

جدید

این محصول در انبار موجود نیست
185,000 ریال