هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

کلربوک 30 برگ

سایز A4

برای جمع آوری، محافظت و نگهداری اسناد و مدارک، اوراق و ... از این محصول استفاده می شود 

کاربرد فراوانی در شرکت ها، سازمان ها، ادارات و .. دارد.

جدید

90,000 ریال