هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

آهنربای آموزشی دانش آموز

1عدد آهنربای U شکل

1 عدد آهنربای تیغه ای

2 عدد آهنربای گرد

مقداری براده آهن(مخصوص آزمایشات)

همراه چند آزمایش در پشت صفحه

جدید

59,000 ریال