هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

گرد آفرید - قصه های شاهنامه 7

گرد آفرید - قصه های شاهنامه 7

جزییات بیشتر

جدید

60,000 ریال

اطلاعات بیشتر

منم گرد آفرید، فرزند گژدهم. اکنون سرنوشت، مرا برگزیده تا بر برگی از این روزگار افسانه‌ای نو بنویسیم؛ داستانی که این بار نه مردی جنگاور، که زنی دلاور قهرمان آن خواهد بود. پس تندتر بتاز ای اسب بادپا که تو هم در این افسانه جاودان خواهی شد ...
در این مجموعه نویسنده کوشیده است که در مسیر‌های ناشناخته‌تر شاهنامه حرکت کند، تا با پرهیز از تکرار افسانه‌ها، آن‌ها را از زاویه‌ای نو و از درون متن ماجرا بازآفرینی کند.