هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

پوشه دکمه دار A4 پارچه ای

پوشه پارچه ای 90 گرم ضخیم 

دکمه فلزی

نوع پارچه سوزنی

جدید

10,000 ریال