هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

سلام نی نی، من مامان تو هستم ( مجموعه ترانه های بارداری، ماه اول )

سلام نی نی، من مامان تو هستم ( مجموعه ترانه های بارداری، ماه اول )

جزییات بیشتر

جدید

50,000 ریال

اطلاعات بیشتر

ماه اول
ماه اول بارداری، ماه شور و شعف مادر در مواجهه با خبر حضور یک جنین در درون اوست و
واگویه‌هایی که از سر تعجب و شگفتی و شکرگزاری دارد. شعرهای این مجموعه برای مادر است.