هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

معمای انگشتی (متضادها)

در معمای انگشتی متضادها کودک با کمک تصاویر و راهنمایی های کتاب کلمات متضاد را می آموزد که باید برای هر سوال یک جواب مناسب پیدا کرد و انگشت اشاره  را در یکی از سوراخ ها قرار داد و در پشت صفحه جواب قرار دارد.

جدید

80,000 ریال