هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

معما و هوش (شمارش)

در معما و هوش شمارش کودکان با ترتیب شمارش اعداد و جمع و تفریق های ساده آشنا می شود که باید برای هر سوال یک جواب مناسب پیدا کند  و انگشت اشاره  را در یکی از سوراخ ها قرار دهد و در پشت صفحه جواب قرار دارد.

جدید

80,000 ریال