هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

جت پرتابگر

در این بازی هدف ردیف کردن چهار مهره هم رنگ است.ابتدا صفحات متصل شده بازی که یک برج 2 طبقه است را بین دو بازیکن قرار دهید.حال هر بازیکن یک پرتاپ گر و مهره های هم رنگش را انتخاب کند. بازیکن مهره خود را روی پرتاب گر قرار می دهد و مهره را به سمت جلو پرتاب می کند.باید نشانه گیری را به گونه ای انجام دهد که مهره روی سطح بازی قرار گیرد.اولین بازیکنی که توانست چهار مهره ی خود را ردیف کند ،برنده بازی است.

جدید

این محصول در انبار موجود نیست
160,000 ریال