هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

ریاضی بازی کتاب دوم

در واقع این محصول یک کتاب خلاصه شده تمرینی ریاضیات می باشد که با هدف ساده سازی مفاهیم ریاضیات کلاس اول برای کودکان اماده شده است.

انتقال مفاهیم با بازی یکی از آرزوهای معلمان واموزگاران می باشد.

به طور کلی بازی همان تفکر است و اگربتوان هرمفهومی را از طریق تفکر به کودکان اموزش داد،به منظور اصلی آموزش که همان یادگیری می باشد،دست خواهیم یافت.

جزییات بیشتر

جدید

40,000 ریال

اطلاعات بیشتر

این محصول از طریق بازی هایی که دارد میتواند این کار را برای شما ساده کند.باکودکانتان به عنوان بازی،مفاهیم آموزشی مدرسه را کار کنید.

هم از جهت نمره جلو میروید و هم ازاینکه کودکان درس خواندن را یک راه خوب برای لذت بردند تلقی خواهند نمود.