هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

سازه جادویی 15 قطعه

ساختن و خلق کردن شکلها با استفاده از ابزار های گوناگون موجب افزایش قدرت خلاقیت و مهارتهای ذهنی کودکان می شود. در این مجموعه قطعات خاصی در اختیار کودک است که ویژگی آنها این است که به یکدیگر متصل نمی شوند. حال با روی هم قرار دادن قطعات امکان خلق کردن شکلها و الگوهای بسیار زیادی برای کودکان فراهم شده و نوع قطعات کار با آن را بسیار جذاب نموده است.

جدید

این محصول در انبار موجود نیست
85,000 ریال